Zřizovací listina

Kaplová hrobka Dra. Aloise Jandouše vznikla na základě smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou roku 1883.